ประวัติความเป็นมาของ สำนักกฎหมาย อธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

จุดเริ่มต้น “อธิกิต” ซึ่งในช่วงเวลานั้น คุณนิติ อธิกิตมหากุล อายุ 30 ปี ได้เริ่มทำงานในอาชีพทนายความมาระยะเวลาหนึ่ง หลังจากได้ลาออกจากกลุ่มบริษัทเอกชน ได้รับการชักชวนให้รับงานสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จึงได้เริ่มต้นจดทะเบียนเริ่มต้นเป็นนิติบุคคล ใช้ชื่อว่า บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิตสุจริต จำกัด เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ภายหลังจากการดำเนินกิจการเรื่อยมา ได้รับความไว้วางใจให้เข้าดูแลในส่วนของ งานคดีบริษัทเอกชนให้กับนักธุรกิจ รวมถึงบริษัทบริหารสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน โดยได้เริ่มต้นกิจการ ได้รับความอนุเคราะห์จากลูกความให้ใช้สถานที่ตั้งที่ถนนรามคำแหง บริเวณโรงพยาบาลรามคำแหงเป็นแห่งแรก ภายหลังเมื่อธุรกิจกฎหมายและทนายความ ได้รับความไว้วางใจ รวมถึงมีการจ้างพนักงานเพิ่มมากขึ้น คุณนิติ ซึ่งเป็นผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่าควรจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต และเพื่อความคล่องตัวในกิจการจึงย้ายสถานที่ไปยังแห่งใหม่ ตั้งอยู่บริเวณทาวน์อินทาวน์ ถนนลาดพร้าว พร้อมทั้งได้มีทนายความ นักกฎหมาย เข้าร่วมงานกับบริษัทฯจำนวนมาก อีกทั้งสถาบันการเงินได้มอบความไว้วางใจให้เข้าดูแลในส่วนของงานบริหารหนี้ npl ของสถาบันการเงิน และดำเนินกิจการเรื่อยมาจนสร้างความไว้วางใจกับกลุ่มลูกค้า นักลงทุน สถาบันการเงิน

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2555 ได้เล็งเห็นว่า อธิกิต มีการเติมโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาไม่กี่ปี รวมถึงได้รับความไว้วางใจให้ดูแลคดีในส่วนงานบริหาร npl ทั่วประเทศ จึงตัดสินใจที่จะย้ายสถานที่มาที่บริเวณโครงการ บี อเวนิว ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงและเขตสายไหม ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิตสุจริต จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้รับบุคลากรเข้ามาร่วมงานจำนวนหลายสิบอัตรา รวมถึง ได้มีการจัดตั้งสาขาเพื่อรองรับงานในด้านคดี สาขานครราชสีมา สาขามหาสารตาม และสาขาอุดรธานี ปัจจุบัน อธิกิต มีบุคลากรทางด้านกฎหมายไม่ต่ำกว่า 40 คน ในระยะเวลา 11 ปี ที่ร่วมงานภายใต้การบริหารงานของ บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด โดยคุณนิติ อธิกิตมหากุล กรรมการบริษัท

ในปัจจุบัน อธิกิต ได้เติมโตมาระยะเวลาหนึ่ง และเรียนรู้ เข้าใจปัญหา เรามีความแตกต่างกันในการบริหารงานคดี และเข้าใจปัญหาในการบริหาร npl ของธนาคาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้าควบคุมงานซึ่งมีปริมาณคดีที่ อธิกิต จะต้องดูแลจำนวนมาก และเรายังคงพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่น มั่นคง และมีศรัทธาในวิชาชีพทนายความ เรากำลังก้าวสู่ยุค Digital Disruption ซึ่ง อธิกิต กำลังมุ่งพัฒนาและสร้างสิ่งใหม่ๆ

ติดต่อเรา

บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

555/105 โครงการบีอเวนิว ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

555/101 โครงการบีอเวนิว ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220


เบอร์โทร : 02-192-5943-4


สำนักงานสาขา

บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

สาขานครราชสีมา

ที่อยู่ 1404/5 หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310


บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

สาขามหาสารคาม

อยู่ 285/242 ถนนริมคลองสมภวิล ตำบลตลาด

อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000


บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

สาขาอุดรธานี

ที่อยู่ 79/4 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000