แนวคิดของเรา

มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพในมาตรฐาน เดียวกันไม่ว่าบริษัทขนาดเล็กหรือบุคคลธรรมดา ทั่วๆไป เพราะว่าลูกค้าทุกคนเป็นบุคคลสําคัญของเรา

คำนึงถึงต้นทุน

เราพิจารณาเสนอต้นทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
เพ่ือการดําเนินการ ท่ีมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าที่สุดเสมอ

รักษาความลับ อย่างเข้มงวด

ข้อมูลบางอย่างอาจสร้างผลดีหรือผลเสีย ได้ อย่างมากมาย เพราะฉะนน้ัน ลูกค้าของเราสามารถม่ันใจได้ ว่าส่ิงท่ีเป็นความลับจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีท่ีสุด

บริการที่ผ่านมา

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 6,527ราย ที่เลือกใช้บริการจากเรา เราขอให้คำมั่นว่ามาตรฐานนี้ จะยังคงอยู่และดียิ่งๆขึ้น

ติดต่อเรา

หนึ่งในบรรดาความภาคภูมิใจที่เราอยากนําเสนอ

งานคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์ อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ จํากัด

งานคดี บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)

งานคดี บริษัท เอแคป คอนซัลต้ิง จํากัด

งานคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จํากัด

งานคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์ สแตนดาร์ด-

ชาร์เตอร์ (ไทย) จํากัด

งานคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด(มหาชน)

ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัทเอกชนต่างๆ

Athikit & Partners Law

นางสาวชฎาพร แสงดวง

ตำแหน่งหัวหน้าบังคับคดี

นางสาวพัชรินทร์ ธนะศรีรังกูล

ตำแหน่งหัวหน้าธุรการคดี

กัญตนา อธิกิตมหากุล

กรรมการผู้จัดาร

นิติ อธิกิตมหากุล

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวไข่มุข เสรีไตรรัตน์

ตำแหน่งหัวหน้าบัญชี

นายพลากร ศรีทา

ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการดูแลในส่วนทนายความ

E LAWYER BY ATHIKIT

บริการที่ให้คุณปรึกษาด้านกฎหมาย
กับผู้เชี่ยวชาญได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แพลตฟอร์มบริการด้านกฏหมายรูปแบบใหม่
ที่มีเครื่องมือด้านกฏหมายและความสารต่างๆเพื่อช่วยปรับปรุงอันดับเครดิตของคุณ

ติดต่อเรา

02-192-5943-4

สำนักงานใหญ่ 555/105 โครงการบีอเวนิว ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ติดต่อเรา