แนวคิดของเรา

มุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพในมาตรฐาน เดียวกันไม่ว่าบริษัทขนาดเล็กหรือบุคคลธรรมดา ทั่วๆไป เพราะว่าลูกค้าทุกคนเป็นบุคคลสําคัญของเรา

คำนึงถึงต้นทุน

เราพิจารณาเสนอต้นทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
เพ่ือการดําเนินการ ท่ีมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าที่สุดเสมอ

รักษาความลับ อย่างเข้มงวด

ข้อมูลบางอย่างอาจสร้างผลดีหรือผลเสีย ได้ อย่างมากมาย เพราะฉะนน้ัน ลูกค้าของเราสามารถม่ันใจได้ ว่าส่ิงท่ีเป็นความลับจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีท่ีสุด

บริการที่ผ่านมา

ติดต่อเรา

หนึ่งในบรรดาความภาคภูมิใจที่เราอยากนําเสนอ

งานคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์ อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ จํากัด

งานคดี บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)

งานคดี บริษัท เอแคป คอนซัลต้ิง จํากัด

งานคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จํากัด

งานคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์ สแตนดาร์ด-

ชาร์เตอร์ (ไทย) จํากัด

งานคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด(มหาชน)

ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัทเอกชนต่างๆ

Athikit & Partners Law

นางสาวชฎาพร แสงดวง

ตำแหน่งหัวหน้าบังคับคดี

นางสาวพัชรินทร์ ธนะศรีรังกูล

ตำแหน่งหัวหน้าธุรการคดี

กัญตนา อธิกิตมหากุล

กรรมการผู้จัดาร

นิติ อธิกิตมหากุล

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวไข่มุข เสรีไตรรัตน์

ตำแหน่งหัวหน้าบัญชี

นายพลากร ศรีทา

ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการดูแลในส่วนทนายความ

E LAWYER BY ATHIKIT

บริการที่ให้คุณปรึกษาด้านกฎหมาย
กับผู้เชี่ยวชาญได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แพลตฟอร์มบริการด้านกฏหมายรูปแบบใหม่
ที่มีเครื่องมือด้านกฏหมายและความสารต่างๆเพื่อช่วยปรับปรุงอันดับเครดิตของคุณ

เข้าสู่ระบบ eLawyer

ติดต่อเรา

บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

555/105 โครงการบีอเวนิว ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

555/101 โครงการบีอเวนิว ถนนสุขาภิบาล 5

แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220


เบอร์โทร : 02-192-5943-4


สำนักงานสาขา

บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

สาขานครราชสีมา

ที่อยู่ 1404/5 หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310


บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

สาขามหาสารคาม

อยู่ 285/242 ถนนริมคลองสมภวิล ตำบลตลาด

อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000


บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

สาขาอุดรธานี

ที่อยู่ 79/4 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000